,
Be Good!

In de wereld is het niet eerlijk verdeeld. Er zijn arme mensen en rijke mensen. Hier houden we eten over terwijl op andere plekken op aarde honger is. Iedereen mag op zijn of haar plek goed doen, recht doen aan de wereld om zich heen. Als  christen in het leven staan en recht doen aan de wereld, daar gaat deze ID over.

Onderwerp: Vrucht van de Geest - deel 7

Doel van deze ID: Leren en bewustwording over recht en onrecht in de wereld

Kernwaarden: Goed doen, God als bron van het goede

Bijbeltekst: Matteus 6 : 1 - 4

Over de vrucht van de Geest zijn de volgende ID’s beschikbaar:

Introductie Groeien in Geloof
liefde Liefde!
blijdschap Don't worry, be happy
vrede Peace of mind.
geduld Keep calm and…
vriendelijkheid Be good!
goedheid Be kind!
geloof BelievID   
zachtmoedigheid Kwetsbaarheid
zelfbeheersing Self control

De ID’s zijn onafhankelijk van elkaar te gebruiken, maar vormen ook een serie van tien.


Downloaden
Be Good!