,
BelievID

Geloven, kun je dat ook doen, of is het alleen maar een gevoel? Je kunt zeker met je geloof bezig zijn en merken dat het gaat groeien. Deze ID gaat over geloof en vertrouwen als vrucht van de Geest.

Onderwerp: Vrucht van de Geest - deel 8

Doel van deze ID: Leren over en groeien in geloof.

Kernwaarden: Geloof, vertrouwen, actief bezig zijn met persoonlijk geloof.

Bijbeltekst: Johannes 20: 19-29

Over de vrucht van de Geest zijn de volgende ID’s beschikbaar:

Introductie Groeien in Geloof
liefde Liefde!
blijdschap Don't worry, be happy
vrede Peace of mind.
geduld Keep calm and…
vriendelijkheid Be good!
goedheid Be kind!
geloof BelievID   
zachtmoedigheid Kwetsbaarheid
zelfbeheersing Self control

De ID’s zijn onafhankelijk van elkaar te gebruiken, maar vormen ook een serie van tien.


Downloaden
BelievID