Bidden

Bidden is praten met God. Jezus moedigt ons aan om te bidden en Hij leert ons het Onze Vader. Toch vinden veel jongeren, en ook ouderen, het moeilijk om te bidden.  In deze ID gaat het over wat een gebed allemaal in kan houden. Ook ga je samen praktisch aan de slag met het gebed.

Doel van deze ID: Weten wat de verschillende aspecten van bidden zijn en zelf en samen durven bidden

Kernwaarden: Relatie met God

Bijbeltekst: Lukas 11 : 1-13

 


Downloaden
Bidden