Christen, moslim, boeddhist...

Als we christen zijn betekent dat dat we een keuze gemaakt hebben. Een keuze voor God en voor Jezus. We geloven dat de Heilige Geest in ons woont en ons helpt en troost. Wereldwijd geloven mensen, maar niet iedereen is christen. Wat zijn de verschillen en wat maakt dat wij voor Jezus kiezen?

Onderwerp: Wereldgodsdiensten

Doel: Andere religies belichten en praten en nadenken over waarom wij christenen zijn

Kernwaarden: Overtuigd christen zijn

Bijbeltekst: Handelingen 17:16-34


Downloaden
Christen, moslim, boeddhist...