,
Don't worry, be happy

Zijn christenen altijd blij? Als je om je heen kijkt is dat niet altijd zo. In de wereld is ook genoeg om niet blij van te worden, dus zo gek is dat niet. Deze ID gaat over blijdschap als vrucht van de Geest, wat het is en hoe je er in kunt groeien.

Onderwerp: Vrucht van de Geest - deel 3

Doel van deze ID: Ontdekken wat blijdschap met je kan doen en iets ‘proeven’ van gewone blijdschap en blijdschap in Christus

Kernwaarden: Positiviteit uitstralen, als mens en als christen

Bijbeltekst: Filippenzen 4 : 4 – 7

Over de vrucht van de Geest zijn de volgende ID’s beschikbaar:

Introductie Groeien in Geloof
liefde Liefde!
blijdschap Don't worry, be happy
vrede Peace of mind.
geduld Keep calm and…
vriendelijkheid Be good!
goedheid Be kind!
geloof BelievID   
zachtmoedigheid Kwetsbaarheid
zelfbeheersing Self control

De ID’s zijn onafhankelijk van elkaar te gebruiken, maar vormen ook een serie van tien.


Downloaden
Don