Gebroken gezinnen

In je omgeving kun je vast mensen aanwijzen die gescheiden zijn, of waar het niet goed gaat in het gezin. Misschien wel heel dichtbij, dichterbij dan je lief is.  Het is goed om hierover in gesprek te zijn met elkaar en het is ook fijn als je ergens terecht kunnen met je verhaal hier over. Deze ID wil een bijdrage leveren aan het gesprek rond echtscheiding en hoe je dit kunt ervaren.

Onderwerp: Echtscheiding

Kernwaarden: (onderling) pastoraat

Doel: echtscheiding (meer) bespreekbaar maken in de groep en aandacht hebben voor wat de impact ervan is.

Bijbeltekst: Genesis 3:1 – 7


Downloaden
Gebroken gezinnen