Gelukkig zijn

Iedereen wil graag gelukkig zijn. In Amerika is het zelfs een grondwettelijk recht, ‘The persuit of happiness,’ Iedereen heeft daar recht op het zoeken, het ‘najagen’, van persoonlijk geluk. Tegelijk is geluk iets heel ongrijpbaars. Jezus spreekt in de Bergrede over geluk op een andere manier dan hoe de wereld daar meestal iets over laat zien. Waar word je gelukkig van in het leven en hoe ben je gelukkig in het geloof?

Onderwerp: Geluk

Doel: Op zoek gaan naar het geluk dat God met ons voor ogen heeft

Kernwaarden: Geluk, levensvreugde, leven in Christus

Bijbeltekst: Mattheus 5:1-10


Downloaden
Gelukkig zijn