,
Groeien in geloof

Als je gelooft sta je niet stil. Je bent niet op je bestemming, maar je mag je blijven ontwikkelen en groeien in geloof. De vrucht van de Geest mag ook in je groeien. In deze ID ga je samen aan de slag met groeien in geloof en de vrucht van de Geest.

Onderwerp: Vrucht van de Geest - deel 1

Doel van deze ID: Ervaren dat de vrucht van de Geest heel divers is en dat die vrucht kan groeien in je leven. En dat je daar heel blij van kunt worden.

Kernwaarden: Geloofsgroei, positief christen zijn

Bijbeltekst: Galaten 5:13-26

Over de vrucht van de Geest zijn ook nog de volgende ID’s:

Introductie Groeien in Geloof
liefde Liefde!
blijdschap Don't worry, be happy
vrede Peace of mind.
geduld Keep calm and…
vriendelijkheid Be good!
goedheid Be kind!
geloof BelievID   
zachtmoedigheid Kwetsbaarheid
zelfbeheersing Self control

De ID’s zijn onafhankelijk van elkaar te gebruiken, maar vormen ook een serie van tien.


Downloaden
Groeien in geloof