Hart tegen Hard

De wereld waarin wij leven verhardt. Agressie, bedreiging en felle discussies. Jezus komt vrede brengen, maar mag je nooit boos zijn? Zelfs Jezus was boos toen hij in de tempel de tafels van de geldwisselaars omgooide. In deze ID ga je daarover het gesprek met elkaar aan.

Onderwerp: Christelijke idealen

Kernwaarden: Keuzes maken, zachtmoedig zijn 

Doel: Praten en nadenken over wat er in de wereld echt toe doet en wat de moeite waard is om voor te 'strijden' in dit leven. 

Bijbeltekst: Johannes 2:13-22


Downloaden
Hart tegen Hard