,
Liefde!

Liefde is een opdracht, maar moeten we nu iedereen om de hals vliegen? Deze ID gaat over liefde als vrucht van de Geest en het herkennen van verschillende talen van liefde bij jezelf en bij anderen. Hoe geef je vorm aan de bijbelse liefde in het dagelijks leven?

Onderwerp: Vrucht van de Geest - deel 2

Doel van deze ID: Leren wat liefde kan betekenen als vrucht van de Geest. Leren dat het goed is om in liefde met elkaar om te gaan.

Kernwaarden: Liefde, elkaar begrijpen, groeien in geloof en liefde

Bijbeltekst: 1 Petrus 4: 7-11

Over de vrucht van de Geest zijn de volgende ID’s beschikbaar:

Introductie Groeien in Geloof
liefde Liefde!
blijdschap Don't worry, be happy
vrede Peace of mind.
geduld Keep calm and…
vriendelijkheid Be good!
goedheid Be kind!
geloof BelievID   
zachtmoedigheid Kwetsbaarheid
zelfbeheersing Self control

De ID’s zijn onafhankelijk van elkaar te gebruiken, maar vormen ook een serie van tien.


Downloaden
Liefde!