,
Liefde!

Liefde is een opdracht, maar moeten we nu iedereen om de hals vliegen? Deze ID gaat over liefde als vrucht van de Geest en het herkennen van verschillende talen van liefde bij jezelf en bij anderen.

Onderwerp: Vrucht van de Geest - deel 2

Doel van deze ID: Leren wat liefde (agape, naastenliefde) is als vrucht van de Geest. Leren dat het goed is om in liefde met elkaar om te gaan.

Kernwaarden: Liefde, elkaar begrijpen, groeien in geloof en liefde

Bijbeltekst: 1 Petrus 4: 7-11

Over de vrucht van de Geest zijn de volgende ID’s beschikbaar:

Introductie Vrucht van de Geest, kun je die eten?
liefde Liefde!
blijdschap Altijd blij?
vrede Peace of mind.
geduld Keep calm and…
vriendelijkheid Be good!
goedheid Be kind!
geloof BelievID   
zachtmoedigheid Softe helden en superwatjes
zelfbeheersing Geniet met mate?

De ID’s zijn onafhankelijk van elkaar te gebruiken, maar vormen ook een serie van tien.

 


Liefde!