,
Peace of mind

Het lukt mensen maar niet om de vrede te bewaren. Overal om je heen zijn voorbeelden van ruzie en oorlog. Jezus kwam op aarde om vrede te stichten. In de wereld maar ook in ons hart. Hoe kun jij daar ook een beeld van zijn?

Onderwerp: Vrucht van de Geest - deel 4

Doel van deze ID: Strijd en vrede in je hart verkennen

Kernwaarden: Vrede van Jezus kennen en vrede stichten als mens

Bijbeltekst: Johannes 14 : 23 - 31

Over de vrucht van de Geest zijn de volgende ID’s beschikbaar:

Introductie Groeien in Geloof
liefde Liefde!
blijdschap Don't worry, be happy
vrede Peace of mind.
geduld Keep calm and…
vriendelijkheid Be good!
goedheid Be kind!
geloof BelievID   
zachtmoedigheid Kwetsbaarheid
zelfbeheersing Self control

De ID’s zijn onafhankelijk van elkaar te gebruiken, maar vormen ook een serie van tien.


Downloaden
Peace of mind