,
Self control

Als je gelooft dan mag je niets, dat beeld bestaat bij sommige mensen. Soms is de andere keuze inderdaad de betere keuze. Maar dat is niet omdat je geen plezier mag hebben in het leven als je in God gelooft. In deze ID over zelfbeheersing gaat het over discipline en heilig leven.

Onderwerp: Vrucht van de Geest - deel 10

Doel van deze ID: Leren over het onderwerp zelfbeheersing en dat dat meer is dan alleen dingen niet doen.

Kernwaarden: Grenzen kennen, zelfbescherming, sociale omgang, heiligheid.

Bijbeltekst: Spreuken 25 : 26 - 28

Over de vrucht van de Geest zijn de volgende ID’s beschikbaar:

Introductie Groeien in Geloof
liefde Liefde!
blijdschap Don't worry, be happy
vrede Peace of mind.
geduld Keep calm and…
vriendelijkheid Be good!
goedheid Be kind!
geloof BelievID   
zachtmoedigheid Kwetsbaarheid
zelfbeheersing Self control

De ID’s zijn onafhankelijk van elkaar te gebruiken, maar vormen ook een serie van tien.


Downloaden
Self control