Wanneer ben je een goede christen?

Mensen willen elkaar nog wel eens veroordelen. Denken in hokjes van goed en fout. Ook christenen zijn mensen en kunnen elkaar de maat nemen. Maar is de ene christen beter dan de andere? Kun je je gedragen als een goede volgeling van Jezus en wat doe je dan?

Onderwerp: Geloven in de praktijk

Doel: Ontdekken dat het geloof meer is dan ‘goed’ of ‘fout’ doen of denken. De kern is Jezus en zijn werk

Kernwaarden: Christelijk leven, gedrag

Bijbeltekst: Johannes 15:1-8


Downloaden
Wanneer ben je een goede christen?