De wereld waarin wij leven verhardt. Agressie, bedreiging en felle discussies. Jezus komt vrede brengen, maar mag je nooit boos zijn? Zelfs Jezus was boos toen hij in de tempel de tafels van de geldwisselaars omgooide. In deze ID ga je daarover het gesprek met elkaar aan.

Hoort iedereen er altijd bij? Met de één heb je een betere klik dan met de ander, maar iemand buitensluiten is not done. Elkaar leren kennen helpt bij het maken van een inclusieve groep. Deze ID past heel goed aan het begin van een seizoen om elkaar te leren kennen, maar kan ook meerwaarde hebben voor een groep die al een tijdje met elkaar optrekt.

Zo veel mensen zo veel meningen. We leven in een land waar vrijheid van meningsuiting hoog gewaardeerd wordt. We leven ook in een land waar veel groepen tegenover elkaar staan en waar deze meningen hard tegen elkaar uitgespeeld kunnen worden. Hoe ga je hiermee om? Ga met de jongeren en elkaar in debat, weet waar je voor staat en beken kleur met deze ID.

Ik weet wat ik wil en ik wil het nu! Veel dingen die we willen liggen voor ons binnen handbereik. Maar soms komen goede dingen in stukjes, of heel langzaam. Kunnen jouw jongeren het opbrengen om te wachten? En wat hebben marshmallows hier mee te maken? Ontdek samen de kracht en waarde van tijd en aandacht voor elkaar en de dingen om je heen.

Re-member

We kunnen een heleboel dingen herdenken, denk aan 4 en 5 mei of in de kerk als we Pasen vieren. Het is goed om stil te staan bij de geschiedenis en wat die oor ons heeft betekend. Maar hoe staan we stil bij dingen uit het verleden waar we ons voor kunnen schamen? Stoppen we dat weg of herdenken we dat ook. Een ID over maatschappelijke onderwerpen als slavernij en racisme, maar ook over zonde en schuld. Voor iedereen die de discussie niet uit de weg gaat.

Onderwerp: Verleden en schuld

Doel: als christen op een goede manier praten en omgaan met het donkere verleden in ons geschiedenisboek

Kernwaarden: schuld, vergeving vragen, verantwoordelijkheid

Bijbeltekst: Romeinen 5:12-21

Iedereen wil graag gelukkig zijn. In Amerika is het zelfs een grondwettelijk recht, ‘The persuit of happiness,’ Iedereen heeft daar recht op het zoeken, het ‘najagen’, van persoonlijk geluk. Tegelijk is geluk iets heel ongrijpbaars. Jezus spreekt in de Bergrede over geluk op een andere manier dan hoe de wereld daar meestal iets over laat zien. Waar word je gelukkig van in het leven en hoe ben je gelukkig in het geloof?
Onderwerp: Geluk
Doel: Op zoek gaan naar het geluk dat God met ons voor ogen heeft
Kernwaarden: Geluk, levensvreugde, leven in Christus
Bijbeltekst: Mattheus 5:1-10

Als we christen zijn betekent dat dat we een keuze gemaakt hebben. Een keuze voor God en voor Jezus. We geloven dat de Heilige Geest in ons woont en ons helpt en troost. Wereldwijd geloven mensen, maar niet iedereen is christen. Wat zijn de verschillen en wat maakt dat wij voor Jezus kiezen?

Onderwerp: Wereldgodsdiensten

Doel: Andere religies belichten en praten en nadenken over waarom wij christenen zijn

Kernwaarden: Overtuigd christen zijn

Bijbeltekst: Handelingen 17:16-34

Gezond zijn is belangrijk. Wie ziek is, wil graag beter worden en fitte, strakke mensen zien we in reclames om te laten zien dat producten wel heel erg goed zijn. God wil ook dat we gezond zijn. Maar niet iedereen is zo gelukkig om een gezond lichaam te hebben. Ook jongeren kunnen ziek zijn of chronische aandoeningen hebben waarmee ze moeten leren leven. In dit programma ga je nadenken over je lichamelijke gezondheid.
Onderwerp: Gezondheid
Doel: Balans zoeken in gezond leven
Kernwaarden: Gezond zijn, balans, leven met God
Bijbeltekst: Daniel 1:6-17

Er ligt nog steeds een taboe op het bespreekbaar maken van geestelijke gezondheid. Jongeren kunnen het als falen ervaren wanneer psychische klachten om de hoek komen kijken. Aan de hand van deze ID ga je met jongeren in gesprek over (hun eigen) geestelijke gezondheid.
Onderwerp: Gezondheid
Doel: geestelijke gezondheid bespreekbaar maken onder jongeren
Kernwaarden: eenzaamheid, uitzichtloosheid
Bijbeltekst: Jona 2:1-11