School, baantjes, sport, afspraken… alles wat je doet, zelfs als het voor je ontspanning is, kan tijd en energie kosten. Samen kun je deze ID helemaal tot rust komen, stilstaan en stil zijn. Dus, keep calm deze ID en ga op zoek naar rust bij God.

Met de tieners en jongeren nadenken over de betekenis van de zegen die God gaf aan Abraham. De staat Israël is vaak negatief in het nieuws, laten we niet vergeten dat we juist via het Joodse volk – Jezus was een Jood – echt gelukkig kunnen worden.

Onderwerp: Zegen

Kernwaarden: Zegen, Israëlzondag

Doel: Nadenken over de Israëlzondag

Bijbeltekst: Genesis 12:1-10

Hoe maakbaar is de samenleving eigenlijk. Mensen kunnen een heleboel, maar lopen een keer tegen hun grenzen aan. En is dat eigenlijk erg? In deze ID gaat het over loslaten, leer je dat gebroken zijn niet betekent ‘waardeloos’ en ontwerpen we Planet B.   Onderwerp: maakbaarheid in de samenleving Doel: nadenken over en ontdekken dat …

Make it, break itRead More »

Bijbel lezen, sommige mensen doen het dagelijks, aan tafel bij het eten, voor het slapengaan en als persoonlijke bijbelstudie. Anderen komen de bijbel in het dagelijks leven nauwelijks tegen. Deze ID gaat over het lezen en bezig zijn met de bijbel als jongere. Wist je dat je op allerlei -creatieve- manieren je in de bijbel kunt verdiepen?

Onderwerp: Bijbel lezen
Doel: Jongeren motiveren en helpen de Bijbel te lezen en de boodschap te ontdekken
Kernwaarden: Bijbelstudie, groeien in geloof
Bijbeltekst: Timotheüs 1: 1-8 en 15

De gaven van de Geest, de bijbel noemt er een heel aantal. Maar welke gaven zijn het, wat kun je er eigenlijk mee en zijn ze anders dan andere talenten?  En wat hebben een frisbee en een basketbal met dit onderwerp te maken? Ontdek het allemaal in deze ID.   Onderwerp: Gaven van de Geest …

Gaaf! Gaven van de GeestRead More »

De kerk. Er is veel over te zeggen en veel mensen hebben er wel een mening over. Maar wat is dat nu eigenlijk, kerk zijn? Samen zoom je in deze ID in op wat de kerk allemaal wel én misschien wel niet kan betekenen. Ga op zoek naar wat je deelt met mens-memory en ga op zoek naar wat jij belangrijk vind in de kerk met de opdrachten.

Onderwerp: Wat is kerk zijn?
Doel: Inzoomen op wat kerk zijn en samen geloven is en waarom de kerk er is
Kernwaarden: Kerk zijn, gemeenschap, samen geloven
Bijbeltekst: Handeling 4:32-35

Mensen willen elkaar nog wel eens veroordelen. Denken in hokjes van goed en fout. Ook christenen zijn mensen en kunnen elkaar de maat nemen. Maar is de ene christen beter dan de andere? Kun je je gedragen als een goede volgeling van Jezus en wat doe je dan?

Onderwerp: Geloven in de praktijk

Doel: Ontdekken dat het geloof meer is dan ‘goed’ of ‘fout’ doen of denken. De kern is Jezus en zijn werk

Kernwaarden: Christelijk leven, gedrag

Bijbeltekst: Johannes 15:1-8

Twijfelen, doen we dat niet allemaal? Je kan over een heleboel dingen twijfelen, maar wat als je twijfelt over God of de Bijbel? Hoe zouden mijn ouders of mijn jeugdleiders dan reageren? Mag ik anders denken dan hen? In deze ID gaat het over twijfels en over hoe je met je twijfels om kan gaan.
Onderwerp: Twijfel
Doel: normaliseren van twijfel
Kernwaarden: Keuzes maken, nieuwsgierigheid, anders denken
Bijbeltekst: Johannes 20:19-31

In het christelijke geloof gaat het vaak over genade. Een belangrijk, maar ook abstract begrip. Wat is genade en waarom hebben we het nodig? In dit programma gaan we hierover nadenken en ontdekken hoe je mag leven uit genade.
Onderwerp: Genade
Doel: Ontdekken hoe je mag leven uit genade
Kernwaarden: afhankelijkheid, leven als christen, genade
Bijbeltekst: Romeinen 5:1-12

Met kerst kwam God als mens naar de aarde. Waarom deed hij dat? En wat kunnen wij ervan leren als het gaat om iets goeds doen voor een ander? Speel samen het engelenspel, doe de kerstquiz en leer hoe is het om te geven en ontvangen. En omdat kerst en eten vaak samengaat: begin je …

Waarom kerst?Read More »