Zijn christenen altijd blij? Als je om je heen kijkt is dat niet altijd zo. In de wereld is ook genoeg om niet blij van te worden, dus zo gek is dat niet. Deze ID gaat over blijdschap als vrucht van de Geest, wat het is en hoe je er in kunt groeien.

Onderwerp: Vrucht van de Geest – deel 3

Doel van deze ID: Ontdekken wat blijdschap met je kan doen en iets ‘proeven’ van gewone blijdschap en blijdschap in Christus

Kernwaarden: Positiviteit uitstralen, als mens en als christen

Bijbeltekst: Filippenzen 4 : 4 – 7

Leeftijd: 12-16

Liefde is een opdracht, maar moeten we nu iedereen om de hals vliegen? Deze ID gaat over liefde als vrucht van de Geest en het herkennen van verschillende talen van liefde bij jezelf en bij anderen.

Onderwerp: Vrucht van de Geest – deel 2

Doel van deze ID: Leren wat liefde (agape, naastenliefde) is als vrucht van de Geest. Leren dat het goed is om in liefde met elkaar om te gaan.

Kernwaarden: Liefde, elkaar begrijpen, groeien in geloof en liefde

Bijbeltekst: 1 Petrus 4: 7-11

Leeftijd: 12-16

Als je gelooft sta je niet stil. Je bent niet op je bestemming, maar je mag je blijven ontwikkelen en groeien in geloof. De vrucht van de Geest mag ook in je groeien. Hoe werkt dat en wat is die vrucht eigenlijk?

Onderwerp: Vrucht van de Geest – deel 1
Doel van deze ID: Ervaren dat de vrucht van de Geest heel divers is en dat die vrucht kan groeien in je leven. En dat je daar heel blij van kunt worden.
Kernwaarden: Geloofsgroei, positief christen zijn
Bijbeltekst: Galaten 5:22-26
Leeftijd: 12-16

Wat bezielt je? Wat is het doel van je leven? Tieners staan aan het begin van een leven vol keuzes. Wat motiveert je om bepaalde keuzes wel of niet te maken. En als je gelooft, welke rol speelt dat dan bij de keuzes die je maakt?

Onderwerp: Motivatie
Doel van deze ID: Ontdekken wat je drijfveren in het leven zijn en waar ze vandaan komen. Leren dat christenen in het leven ook een Hoger Doel hebben.
Kernwaarden: zelfkennis, afhankelijkheid, doelgericht leven
Bijbeltekst: 1 Koningen 3 : 5 – 12a
Leeftijd: 12-16

Bidden is praten met God. Jezus moedigt ons aan om vrijmoedig te bidden en Hij leert ons het Onze Vader. Toch vinden veel jongeren, en ook ouderen, het moeilijk om te bidden. In deze ID leer je wat bidden is en gaan we ook praktisch aan de slag met het gebed.

Doel van deze ID: Weten wat bidden is en zelf en samen durven bidden.

Kernwaarden: Relatie met God

Bijbeltekst: Lukas 11 : 1-13
Leeftijd: 12-16