Twijfelen, doen we dat niet allemaal? Je kan over een heleboel dingen twijfelen, maar wat als je twijfelt over God of de Bijbel? Hoe zouden mijn ouders of mijn jeugdleiders dan reageren? Mag ik anders denken dan hen? In deze ID gaat het over twijfels en over hoe je met je twijfels om kan gaan.
Onderwerp: Twijfel
Doel: Normaliseren van twijfel
Kernwaarden: Keuzes maken, nieuwsgierigheid, anders denken
Bijbeltekst: Johannes 20:19-31

In het christelijke geloof gaat het vaak over genade. Een belangrijk, maar ook abstract begrip. Wat is genade en waarom hebben we het nodig? In dit programma gaan we hierover nadenken en ontdekken hoe je mag leven uit genade.

Onderwerp: Genade

Doel: Ontdekken hoe je mag leven uit genade

Kernwaarden: Afhankelijkheid, leven als christen, genade

Bijbeltekst: Romeinen 5:1-12

Met kerst kwam God als mens naar de aarde. Waarom deed hij dat? En wat kunnen wij ervan leren als het gaat om iets goeds doen voor een ander? Speel samen het engelenspel, doe de kerstquiz en leer hoe is het om te geven en ontvangen. En omdat kerst en eten vaak samengaat: begin je avond deze keer iets eerder, laat iedereen iets lekkers meenemen, dek een lange tafel en ontmoet elkaar op een ontspannen manier.

Onderwerp: Kerst

Doel van deze ID: Nadenken over de betekenis van kerst en oefenen in iets goeds doen voor een ander.

Kernwaarden: Geven en ontvangen

Bijbeltekst: Johannes 1: 1-18

Leeftijd: 16+

Als je gelooft dan mag je niets, dat beeld bestaat bij sommige mensen. Soms is de andere keuze inderdaad de betere keuze. Maar dat is niet omdat je geen plezier mag hebben in het leven als je in God gelooft. In deze ID over zelfbeheersing gaat het over discipline en heilig leven.

Onderwerp: Vrucht van de Geest – deel 10

Doel van deze ID: Leren over het onderwerp zelfbeheersing en dat dat meer is dan alleen dingen niet doen.

Kernwaarden: Grenzen kennen, zelfbescherming, sociale omgang, heiligheid.

Bijbeltekst: Spreuken 25 : 26 – 28

Leeftijd: 16+

Wat is sterk en wat is zwak? En is de stoerste altijd de baas? Het is niet zo zwart-wit. Soms zijn mensen die zich kwetsbaar opstellen de beste leiders. In de Bijbel kunnen we ook lezen dat we door zwak te zijn juist sterk kunnen zijn. Hoe dat zit leer je in deze ID.

Onderwerp: Vrucht van de Geest – deel 9

Doel van deze ID: Ontdekken dat je sterk kunt zijn door je zwakte te laten zien

Kernwaarden: Groeien in geloof, kracht in geloof

Bijbeltekst: Johannes 2 : 13 – 19

Leeftijd: 12-16

Geloven, kun je dat ook doen, of is het alleen maar een gevoel? Je kunt zeker met je geloof bezig zijn en merken dat het gaat groeien. Deze ID gaat over geloof en vertrouwen als vrucht van de Geest.

Onderwerp: Vrucht van de Geest – deel 8

Doel van deze ID: Leren over en groeien in geloof.

Kernwaarden: Geloof, vertrouwen, actief bezig zijn met persoonlijk geloof.

Bijbeltekst: Johannes 20: 19-29

Leeftijd: 16+

Ben jij altijd vriendelijk voor iedereen of sta je bekend als chagrijnig persoon? Het is soms best lastig om iedereen te vriend te houden of om altijd vriendelijk te zijn. Iedereen zit wel eens een dagje minder in zijn vel. Een ID over vriendelijkheid als vrucht van de Geest.

Onderwerp: Vrucht van de Geest – deel 6

Doel van deze ID: Leren over Bijbelse vriendelijkheid

Kernwaarden: Vriendelijkheid, vrucht van de Geest, hoe sta je in het leven?

Bijbeltekst: Spreuken 15:1 en 2 en 16:23 en 24.

Leeftijd: 16+

In de wereld is het niet eerlijk verdeeld. Er zijn arme mensen en rijke mensen. Hier houden we eten over terwijl op andere plekken op aarde honger is. Iedereen mag op zijn of haar plek goed doen, recht doen aan de wereld om zich heen. Als  christen in het leven staan en recht doen aan de wereld, daar gaat deze ID over.

Onderwerp: Vrucht van de Geest – deel 7

Doel van deze ID: Leren en bewustwording over recht en onrecht in de wereld

Kernwaarden: Goed doen, God als bron van het goede

Bijbeltekst: Matteus 6 : 1 – 4

Leeftijd: 16+

Tot 10 tellen, wachten op de bus of op de tram, de rij in de supermarkt… We hebben niet overal altijd geduld voor. Toch is geduld een vrucht van de Geest. Geduld voor mensen om je heen kun je leren en sommige dingen hebben gewoon tijd nodig voor ze helemaal goed en klaar zijn. Keep calm and lees deze ID.

Onderwerp: Vrucht van de Geest – deel 5

Doel van deze ID: Geduld ontdekken als vrucht van de Geest

Kernwaarden: Geduld, besef van eeuwig leven

Bijbeltekst: Openbaring 21:3-7

Leeftijd: 16+

Het lukt mensen maar niet om de vrede te bewaren. Overal om je heen zijn voorbeelden van ruzie en oorlog. Jezus kwam op aarde om vrede te stichten. In de wereld maar ook in ons hart. Hoe kun jij daar ook een beeld van zijn?

Onderwerp: Vrucht van de Geest – deel 4

Doel van deze ID: Strijd en vrede in je hart verkennen

Kernwaarden: Vrede van Jezus kennen en vrede stichten als mens

Bijbeltekst: Johannes 14 : 23 – 31

Leeftijd: 16+