Als je gelooft dan mag je niets, dat beeld bestaat bij sommige mensen. Soms is de andere keuze inderdaad de betere keuze. Maar dat is niet omdat je geen plezier mag hebben in het leven als je in God gelooft. In deze ID over zelfbeheersing gaat het over discipline en heilig leven.

Onderwerp: Vrucht van de Geest – deel 10

Doel van deze ID: Leren over het onderwerp zelfbeheersing en dat dat meer is dan alleen dingen niet doen.

Kernwaarden: Grenzen kennen, zelfbescherming, sociale omgang, heiligheid.

Bijbeltekst: Spreuken 25 : 26 – 28

Leeftijd: 12-16

Wat is sterk en wat is zwak? En is de stoerste altijd de baas? Het is niet zo zwart-wit. Soms zijn mensen die zich kwetsbaar opstellen de beste leiders. In de Bijbel kunnen we ook lezen dat we door zwak te zijn juist sterk kunnen zijn. Hoe dat zit leer je in deze ID.

Onderwerp: Vrucht van de Geest – deel 9

Doel van deze ID: Ontdekken dat je sterk kunt zijn door je zwakte te laten zien

Kernwaarden: Groeien in geloof, kracht in geloof

Bijbeltekst: Johannes 2 : 13 – 19

Leeftijd: 12-16

Geloven, kun je dat ook doen, of is het alleen maar een gevoel? Je kunt zeker met je geloof bezig zijn en merken dat het gaat groeien. Deze ID gaat over geloof en vertrouwen als vrucht van de Geest.

Onderwerp: Vrucht van de Geest – deel 8

Doel van deze ID: Leren over en groeien in geloof.

Kernwaarden: Geloof, vertrouwen, actief bezig zijn met persoonlijk geloof.

Bijbeltekst: Johannes 20 : 24 – 29

Leeftijd: 12-16

In de wereld is het niet eerlijk verdeeld. Er zijn arme mensen en rijke mensen. Hier houden we eten over terwijl op andere plekken op aarde honger is. Iedereen mag op zijn of haar plek goed doen, recht doen aan de wereld om zich heen.

Onderwerp: Vrucht van de Geest – deel 7

Doel van deze ID: Leren en bewustwording over recht en onrecht in de wereld

Kernwaarden: Goed doen, God als bron van het goede

Bijbeltekst: Matteus 6 : 1 – 4

Leeftijd: 12-16

Ben jij altijd vriendelijk voor iedereen of sta je bekend als chagrijnig persoon? Het is soms best lastig om iedereen te vriend te houden of om altijd vriendelijk te zijn. Iedereen zit wel eens een dagje minder in zijn vel. Een ID over vriendelijkheid als vrucht van de Geest.

Onderwerp: Vrucht van de Geest – deel 6

Doel van deze ID: Leren over Bijbelse vriendelijkheid

Kernwaarden: Vriendelijkheid, vrucht van de Geest, hoe sta je in het leven?

Bijbeltekst: Spreuken 15:1 en 2 en 16:23 en 24.

Leeftijd: 12-16

Tot 10 tellen, wachten op de bus of op de tram, de rij in de supermarkt… We hebben niet overal altijd geduld voor. Toch is geduld een vrucht van de Geest. Geduld voor mensen om je heen kun je leren en sommige dingen hebben gewoon tijd nodig voor ze helemaal goed en klaar zijn.

Onderwerp: Vrucht van de Geest – deel 5

Doel van deze ID: Geduld ontdekken als vrucht van de Geest

Kernwaarden: Geduld, besef van eeuwig leven

Bijbeltekst: Openbaring 21:3-7

Leeftijd: 12-16

Het lukt mensen maar niet om de vrede te bewaren. Overal om je heen zijn voorbeelden van ruzie en oorlog. Jezus kwam op aarde om vrede te stichten. In de wereld maar ook in ons hart. Hoe kun jij daar ook een beeld van zijn?

Onderwerp: Vrucht van de Geest – deel 4

Doel van deze ID: Strijd en vrede in je hart verkennen

Kernwaarden: Vrede van Jezus kennen en vrede stichten als mens

Bijbeltekst: Johannes 14 : 27

Leeftijd: 12-16

Zijn christenen altijd blij? Als je om je heen kijkt is dat niet altijd zo. In de wereld is ook genoeg om niet blij van te worden, dus zo gek is dat niet. Deze ID gaat over blijdschap als vrucht van de Geest, wat het is en hoe je er in kunt groeien.

Onderwerp: Vrucht van de Geest – deel 3

Doel van deze ID: Ontdekken wat blijdschap met je kan doen en iets ‘proeven’ van gewone blijdschap en blijdschap in Christus

Kernwaarden: Positiviteit uitstralen, als mens en als christen

Bijbeltekst: Filippenzen 4 : 4 – 7

Leeftijd: 12-16

Liefde is een opdracht, maar moeten we nu iedereen om de hals vliegen? Deze ID gaat over liefde als vrucht van de Geest en het herkennen van verschillende talen van liefde bij jezelf en bij anderen.

Onderwerp: Vrucht van de Geest – deel 2

Doel van deze ID: Leren wat liefde (agape, naastenliefde) is als vrucht van de Geest. Leren dat het goed is om in liefde met elkaar om te gaan.

Kernwaarden: Liefde, elkaar begrijpen, groeien in geloof en liefde

Bijbeltekst: 1 Petrus 4: 7-11

Leeftijd: 12-16

Als je gelooft sta je niet stil. Je bent niet op je bestemming, maar je mag je blijven ontwikkelen en groeien in geloof. De vrucht van de Geest mag ook in je groeien. Hoe werkt dat en wat is die vrucht eigenlijk?

Onderwerp: Vrucht van de Geest – deel 1
Doel van deze ID: Ervaren dat de vrucht van de Geest heel divers is en dat die vrucht kan groeien in je leven. En dat je daar heel blij van kunt worden.
Kernwaarden: Geloofsgroei, positief christen zijn
Bijbeltekst: Galaten 5:22-26
Leeftijd: 12-16