‘God had de wereld zo lief dat Hij zijn enige Zoon gegeven had, zodat iedereen die in hem gelooft eeuwig leven heeft’. Dit is een tekst die veel mensen vaak citeren, maar het is nog best ingewikkeld. Jezus is God, en ook de Zoon van God. En Hij heeft nog zoveel andere namen, wat kunnen deze namen voor ons betekenen? Dat ga je ontdekken in dit programma

Onderwerp: God de Zoon

Doel: Ontdekken wie Jezus is voor jou

Kernwaarden: Jezus leren kennen

Bijbeltekst: Johannes 1:1-18

Toen het Pinksteren was, kwam de Heilige Geest. Geest is een beetje een ongrijpbaar begrip. Vuur en wind kondigden zijn komst aan, ook ongrijpbare dingen. Toch is juist de Heilige Geest aanwezig in ons leven. Hij is ons gegeven als helper en trooster. Dit programma wil jongeren handen en voeten geven aan het begrip Heilige Geest

Onderwerp: God de Heilige Geest

Doel: Leren wie de Heilige Geest is en ontdekken wat de Geest kan doen in het leven van een mens

Kernwaarden: Heilige Geest, heilig leven

Bijbeltekst: Johannes 7:37 en 38

We zijn zo gewend om uit te spreken ‘God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest’. Maar wat betekent het precies dat we geloven dat God een Vader is? Misschien heb je een goede band met je vader, misschien ervaar je gemis. In dit programma gaan we ontdekken wie God als Vader is.

Onderwerp: God als Vader

Doel: Ontdekken wat God de Vader betekent

Kernwaarden: Relatie met God

Bijbeltekst: Romeinen 8:12-17