Handleiding 12+                                                                                                                                               

Bijbelstudiemateriaal voor tienergroepen in en rond de kerk

Hoi! Tof dat je geïnteresseerd bent in het BelievID-materiaal van de CGJO. Wij willen je graag op weg helpen om zinvolle en goede Bijbelstudies samen met je tienergroep te hebben. De programma’s zijn een mix van ontspannen en serieuze onderdelen en sluiten aan bij de bijbel en bij de leefwereld van tieners. Naast programma’s voor tieners hebben we ook materiaal speciaal voor jongeren 16+. Deze programma’s hebben dezelfde onderwerpen als de programma’s voor de tienergroepen en sommige onderdelen zijn hetzelfde.

Iedere ID (zo noemen we de programma’s) is een soort keuzemenu. De onderdelen van de ID’s willen zoveel mogelijk verschillende typen leerstijlen aanspreken. Je kunt zelf kiezen welke onderwerpen je gebruikt en in welke volgorde. Geef gerust je eigen draai eraan met een goed idee. Je kunt ook het hele programma doorlopen.

We wensen jullie fijne bijeenkomsten die er aan bijdragen dat iedereen God beter leert kennen en een discipel van Jezus wil zijn.

BelievID heeft per programma de volgende onderdelen:

   

Voor de jeugdleider
Iedere ID begint met een inleiding die uitlegt wat het doel is van de ID en op welke manier het onderwerp aangevlogen wordt.

teaser 1

Teaser
Als je een appgroep hebt kun je voordat je bij elkaar komt een opdracht doorgeven aan de groep. Zo kun je op een speelse manier het onderwerp van de avond bekend maken en heb je meteen een mooie reminder voor iedereen dat er weer een club-bijeenkomst aan zit te komen. Een teaser is een gemakkelijk uit te voeren opdracht. De uitkomst kun je in de gesprekken met elkaar weer gebruiken.

Starter 1

Start
Per onderwerp zijn er twee starters. Starters zijn er om op een ontspannen manier een beetje aan het onderwerp te ruiken of om een bepaalde invalshoek te benadrukken. Een starter kan actief zijn, maar ook juist de hersenen even activeren. Je kunt een keuze maken tussen de twee starters of ze gewoon allebei doen.

bijbeltekst 1

Bijbeltekst
In de ID’s staat iedere keer een bijbelgedeelte centraal. Soms wordt er een toelichting gegeven op hoe de tekst aan het onderwerp linkt en soms wordt er een vraag gesteld die als richtingaanwijzer bij het lezen wordt gegeven. Je kunt dit aan je groep doorgeven bij het samen lezen van de tekst.

filmpje 1

Video
In iedere ID staat een link naar een kort Youtube-filmpje dat je samen kunt bekijken. Na het filmpje kun je samen nadenken over de vragen die bij dit onderdeel gesteld worden. Zo kun je samen het onderwerp verkennen met een visuele invalshoek.

persoonlijk 1

Persoonlijk
Als jeugdleider heb je een belangrijke rol in het geven van een voorbeeld. Het is goed om iedere bijeenkomst iets te vertellen over jezelf en hoe jij in het onderwerp staat als christen. Je mag een levend voorbeeld zijn en dat uitdragen. Het onderdeel ‘persoonlijk’ is daarvoor dé gelegenheid. Om je op weg te helpen staan er suggesties in de ID over hoe je dit aan kunt pakken.

verwerking 1

Verwerking
Bij het onderdeel ‘verwerking’ duiken de tieners in het onderwerp door alleen of in groepjes een taak uit te voeren of een verwerkingsblad in te vullen. Probeer de jongeren zo veel mogelijk zelf te laten doen en na te denken over het onderwerp.

opdracht 1

Opdracht
Met de opdracht wordt je groep uitgedaagd om aan het werk te gaan met het onderwerp. Als het goed is hebben de tieners op veel manieren kunnen nadenken over het thema en kunnen ze bij dit onderdeel ook zelf vorm geven aan hun mening. Dit kan, afhankelijk van de opdracht, door zich uit te spreken, maar ook door iets te laten zien van wat ze zelf vinden.

bidden 1

Bidden
Samen bidden is een mooi onderdeel van de bijeenkomst. Je kunt je tieners voorgaan in gebed, maar je kunt ook besluiten om – om de beurt of in kringgebed – de jongeren zelf te laten bidden. Om hier in te helpen zijn er voorbeeldgebeden in elke ID opgenomen die je hiervoor kunt gebruiken. Je kunt één op één het gebed uit laten spreken en mee laten bidden, maar het kan ook de basis voor het gebed zijn waar eigen gebedspunten aan toegevoegd worden.

liedsuggesties 1

Liedsuggesties
Een goede songtekst kan heel veel betekenen voor mensen. Als opener of afsluiter kun je samen muziek luisteren. Of zet de playlist aan tijdens het onderdeel ‘verwerking’ als je aan de slag gaat met het onderwerp of tijdens het chill-moment van je bijeenkomst.

in gesprek 1

In gesprek
In dit onderdeel staan vragen die je als groep of in kleine groepjes kunt bespreken. Soms krijgen dingen uit de eerdere onderdelen van de ID hier ook een plek en kun je daar nog even op terug komen.

on the road 1

On the road
Als iedereen naar huis gaat kun je de uitspraak of opdracht van on the road meegeven om de week erna nog eens op te kauwen of mee aan de slag te gaan. Herinner later in de week via de appgroep de tieners nog een keer aan deze uitspraak of opdracht.