Handleiding 16+                                                                                                                                Bijbelstudiemateriaal voor 16+ groepen in en rond de kerk

Hoi! Tof dat je geïnteresseerd bent in het BelievID- materiaal van de CGJO. Wij willen je graag op weg helpen om zinvolle en goede bijbelstudies samen met je groep te hebben. Naast programma’s voor jongeren hebben we ook materiaal speciaal voor tieners. Deze programma’s hebben dezelfde onderwerpen als de programma’s voor de 12+-groepen en sommige onderdelen zijn hetzelfde. Andere onderdelen zijn speciaal voor jongeren en zo gemaakt dat je er zelfstandig en zonder al te veel voorbereiding mee aan de slag kunt. Je kunt zelf kiezen welke onderwerpen je gebruikt en in welke volgorde. Geef gerust je eigen draai eraan met een goed idee. Je kunt ook het hele programma doorlopen.

BelieveID 16+ heeft per programma de volgende onderdelen:

Inleiding
voor de groepsleider of voor de hele groep is als voorbereiding op de avond bij iedere ID een inleiding geschreven. In de inleiding wordt ‘het waarom’ van het onderwerp uitgelegd en wat achtergrondinformatie gegeven. Zo weet je wat het doel van de bijeenkomst is en op welke kernbegrippen je kunt insteken.

teaser 1

Teaser
Als je een appgroep hebt kun je voordat je bij elkaar komt een opdracht doorgeven aan de groep. Als er zo’n opdracht bij het programma zit staat die onder het kopje ‘teaser’. Het is een gemakkelijk uit te voeren opdracht. De uitkomst kun je in de gesprekken met elkaar weer gebruiken.

Starter 1

Start
Per onderwerp zijn er twee starters. Starters zijn er om op een ontspannen manier een beetje aan het onderwerp te ruiken of om een bepaalde invalshoek te benadrukken. Een starter kan actief zijn, maar ook juist de hersenen even activeren. Je kunt een keuze maken tussen de twee starters of ze gewoon allebei doen.

bijbeltekst 1

Bijbel

Omdat de bijbel centraal staat, duiken jullie als groep iedere keer in een bijbeltekst die met het onderwerp te maken heeft. In de programma’s staat een link naar de jongerenbijbel online die je direct bij het juiste hoofdstuk brengt. Je kunt het natuurlijk ook old-school opzoeken in een vertaling naar keuze en voorlezen. Dit is ook makkelijk als je zonder WiFi zit.
Het onderdeel Bijbel bestaat uit drie stappen. Deel, Lees en Leer.

Deel
Bij het item Deel ga je na waar je staat in dit onderwerp en wat je al weet. Aan de hand van een paar vragen of een opdracht verken je samen het onderwerp.

Lees
Lees houdt in dat je samen de bijbeltekst leest. Om er voor te zorgen dat je de tekst bewust leest en de woorden in je opneemt kun je de volgende stappen volgen.

  •  Lees de tekst samen hardop
  •  Noteer bij het lezen voor jezelf
    •  Wat valt je op?
    •  Wat raakt je?
    •  Wat snap je niet?

Bij het onderdeel ‘In gesprek’ kun je terug komen op de dingen die je eventueel genoteerd hebt bij het lezen van de tekst.

Leer
Bij het Leer-gedeelte duiken we wat dieper in de tekst. We vertellen je wat de bijbeltekst te maken heeft met het thema en leggen uit wat dit voor je kan betekenen in je leven.

in gesprek 1

In gesprek
In dit onderdeel staan vragen die je als groep of in kleine groepjes kunt bespreken. Als er bij het vorige onderdeel vragen uit de tekst naar voren zijn gekomen kun je die hier ook een plek geven.

verwerking 1

Verwerking
Bij ‘Verwerking’ ga je op een creatieve of meer actieve manier aan de slag met het onderwerp. Geloven is niet alleen praten, maar ook doen. Soms vind je een werkblad bij dit onderdeel en soms een opdracht om samen mee aan de slag te gaan.

bidden 1

Bidden
Samen bidden is mooi, maar ook soms moeilijk. We geven suggesties om voor en rond de onderwerpen van de ID’s te bidden. In de gebeden is ook ruimte om zelf gebedspunten te benoemen door de leider van dat moment, in kringgebed of in stil gebed. We willen je uitdagen en aanmoedigen om zo veel mogelijk samen, hardop te bidden in en voor de groep.

liedsuggesties 1

Liedsuggesties
Een goede songtekst kan heel veel betekenen voor mensen. Als opener of afsluiter kun je samen muziek luisteren. Of zet de playlist op tijdens je chill-momenten tijdens of na de bijeenkomst.

on the road 1

On the road
Neem alles waar je het over gehad hebt nog eens mee en denk er over na. De opdracht aan het einde kan je daarbij helpen. Herinner later in de week via de appgroep elkaar nog een keer aan.